Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for www.andelslejlighed.dk

Følgende vilkår og betingelser (samlet kaldet “Vilkår og betingelser”) gælder for din brug af www.andelslejlighed.dk, inklusive alt indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes på eller via www.andelslejlighed.dk (websitet).

Læs venligst vilkårene og betingelserne omhyggeligt, før du begynder at bruge Andelslejlighed.dk, da du ved at bruge websitet accepterer og indvilliger i at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser er gældende fra 23 juni 2024. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden uden varsel til dig. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå dette website og disse vilkår og betingelser fra tid til anden og at sætte dig ind i eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette website efter sådanne ændringer vil udgøre anerkendelse af de ændrede vilkår og betingelser og accept af at være bundet af de ændrede vilkår og betingelser.

Adfærd på websitet

Din brug af websitet er underlagt alle gældende love og regler, og du er alene ansvarlig for indholdet af dine kommunikationer gennem websitet.

Ved at poste information eller på anden måde bruge en kommunikationstjeneste, chatrum, opslagstavle, nyhedsgruppe, softwarebibliotek eller anden interaktiv tjeneste, der måtte være tilgængelig for dig på eller gennem dette website, accepterer du, at du ikke vil uploade, dele, poste eller på anden måde distribuere eller lette distribution af noget indhold – inklusive tekst, kommunikationer, software, billeder, lyde, data eller andre informationer – der:

  • Er ulovligt, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, bedragerisk, invaderer andres privatliv, tortious, indeholder eksplicitte eller grafiske beskrivelser eller beretninger om seksuelle handlinger (inklusive men ikke begrænset til seksuelt sprog af voldelig eller truende karakter rettet mod en anden person eller gruppe af personer), eller på anden måde overtræder vores regler eller politikker.
  • Gør en person eller gruppe af personer til offer, chikanerer, nedværdiger eller intimiderer på grundlag af religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap.
  • Krænker nogen patent-, varemærke-, forretningshemmeligheds-, ophavsret-, offentlighedsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende nogen part.
  • Udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, junk- eller masse-email (også kendt som “spam”), kædebreve, enhver anden form for uautoriseret anmodning eller nogen form for lotteri eller gambling.
  • Indeholder softwarevirusser eller nogen anden computerkode, filer eller programmer, der er designet eller beregnet til at forstyrre, beskadige eller begrænse funktionen af nogen software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller til at beskadige eller få uautoriseret adgang til nogen data eller andre oplysninger fra en tredjepart.
  • Udgiver sig for at være en hvilken som helst person eller enhed, inklusive nogen af vores medarbejdere eller repræsentanter.

Vi hverken støtter eller påtager os noget ansvar for indholdet af noget materiale, der er uploadet eller indsendt af tredjepartsbrugere af websitet. Vi forhåndsscreener, overvåger eller redigerer generelt ikke indholdet, der postes af brugere af kommunikationstjenester, chatrum, opslagstavler, nyhedsgrupper, softwarebiblioteker eller andre interaktive tjenester, der måtte være tilgængelige på eller gennem dette website.

Vi og vores agenter har dog ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, der efter vores vurdering ikke overholder disse brugsbetingelser og enhver anden regel for brugeradfærd på vores website, eller som på anden måde er skadeligt, stødende eller unøjagtigt. Vi er ikke ansvarlige for nogen fejl eller forsinkelser i fjernelsen af sådant indhold. Du giver hermed samtykke til sådan fjernelse og giver afkald på ethvert krav mod os som følge af sådan fjernelse af indhold.

Du accepterer, at vi til enhver tid og efter eget skøn kan opsige dit medlemskab, din konto eller anden tilknytning til vores website uden forudgående varsel til dig for at overtræde nogen af de ovennævnte bestemmelser.

Desuden anerkender du, at vi fuldt ud vil samarbejde med efterforskninger af overtrædelser af system- eller netværkssikkerhed på andre websteder, inklusive samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser.

Intellektuel ejendom

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser anerkender og accepterer du, at alt indhold præsenteret for dig på dette website er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love, og er den eneste ejendom tilhørende Andelslejlighed.dk.

Du må kun bruge indholdet som udtrykkeligt autoriseret af os eller den specifikke indholdsleverandør. Bortset fra en enkelt kopi lavet til personlig brug må du ikke kopiere, reproducere, modificere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere nogen dokumenter eller oplysninger fra dette website i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra os eller den specifikke indholdsleverandør, og du er alene ansvarlig for at opnå tilladelse, før du genbruger noget ophavsretligt beskyttet materiale, der er tilgængeligt på dette website.

Tredjepartswebsites

Dette website kan linke dig til andre sites på internettet eller på anden måde inkludere referencer til information, dokumenter, software, materialer og/eller tjenester leveret af andre parter. Disse websites kan indeholde information eller materiale, som nogle mennesker måtte finde upassende eller stødende.

Disse andre websites og parter er ikke under vores kontrol, og du anerkender, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, ophavsretsoverholdelse, lovligheden, anstændigheden eller nogen anden aspekt af indholdet på sådanne sites, ligesom vi heller ikke er ansvarlige for fejl eller udeladelser i nogen referencer til andre parter eller deres produkter og tjenester. Inklusionen af et sådant link eller reference leveres udelukkende som en bekvemmelighed og indebærer ikke nogen godkendelse af, eller tilknytning til, websitet eller parten fra vores side, eller nogen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået.

Fraskrivelse af garantier, ansvarsbegrænsninger og skadesløsholdelse

Din brug af Andelslejlighed.dk er på egen risiko. Websitet leveres “som det er” og “som tilgængeligt”. Vi fraskriver os alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, inklusive, men ikke begrænset til, garantierne for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Vi er ikke ansvarlige for skader, direkte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af websitet, og du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse fra ethvert krav, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til advokatsalærer) som følge af din overtrædelse af nogen tredjeparts rettigheder. Du anerkender, at du kun har en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge websitet. Fordi websitet ikke er fejl- eller bug-frit, accepterer du, at du vil bruge det omhyggeligt og undgå at bruge det på måder, der kan resultere i tab af din eller en tredjeparts ejendom eller information.

Vilkår og opsigelse

Disse vilkår og betingelser bliver gældende for dig, når du opretter en Andelslejlighed.dk-konto, eller når du begynder at bruge Andelslejlighed.dk og forbliver gældende, indtil de opsiges af dig eller os.

Andelslejlighed.dk forbeholder sig retten til at opsige disse vilkår og betingelser eller suspendere din konto til enhver tid i tilfælde af uautoriseret eller mistænkt uautoriseret brug af websitet, hvad enten det er i strid med disse vilkår og betingelser eller på anden måde. Hvis Andelslejlighed.dk opsiger disse vilkår og betingelser eller suspenderer din konto af nogen af de grunde, der er angivet i denne sektion, har Andelslejlighed.dk ingen forpligtelse eller ansvar over for dig.

Overdragelse

Andelslejlighed.dk kan overdrage disse vilkår og betingelser eller nogen del af dem uden begrænsninger. Du må ikke overdrage disse vilkår og betingelser eller nogen del af dem til nogen tredjepart.

Lovvalg

Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller relateret til dem, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den gældende lovgivningen i Danmark.

Enhver retssag, handling eller procedure, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår og betingelser eller websitet, skal udelukkende indbringes for en domstol i Danmark.